Ağar, Serkan – Neden Mükellef Suçlanıyor?

Why taxpayers be blamed?

ÖZ

Anahtar kelimeler:

Why taxpayers be blamed?

ABSTRACT

Key words:


Serkan AĞAR

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat

Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Aslen Kayserili olan AĞAR; ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlamış, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Yüksek lisans ve doktorasını da, aynı üniversitede Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) alanında yapmış, 2010 yılında Kamu Hukuku (Vergi Hukuku) Doktoru unvanını kazanmıştır. 2010-2014 yılları arasında Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu Başkanlığını üstlenmiş, bu görevi esnasında “30. Yılında İdari Yargı Sempozyumu”, “Kabahatler Hukuku Sempozyumu” ve “Kentsel Dönüşüm Sempozyumu” gibi birçok etkinliğe imza atmıştır. Birçok sempozyum, konferans ve panele konuşmacı olarak katılmış, Ankara Barosu, Eskişehir Barosu ve Türkiye Barolar Birliğinde çeşitli eğitim çalışmaları yapmış, Ufuk Üniversitesinde ve Mevlana Üniversitesinde çeşitli dersler vermiş, 2021 yılında Mali Hukuk alanında Doçent unvanına hak kazanmıştır. Bugüne kadar yayınladığı birçok kitabı ve çeşitli dergilerde özellikle mali hukuk, ceza hukuku, idare hukuku ve spor hukuku ağırlıklı olmak üzere kaleme aldığı makaleleri vardır. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu (AFDK) Başkan Vekili olan AĞAR, aynı zamanda, Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Yüksek İstişare Konseyi Başkan Vekilidir. İngilizce bilen AĞAR, evli ve 2 çocuk babasıdır.

EN

AĞAR, originally from Kayseri, completed his primary, secondary, and high school education in Ankara, and graduated from Ankara University Faculty of Law in 2002. He also completed his master’s and doctoral degrees in Public Law (Tax Law) at the same university and earned the title of Doctor of Public Law (Tax Law) in 2010. Between 2010 and 2014, he served as the Chairman of the Tax and Administrative Law Committee of the Ankara Bar Association, and during this time, he organized many events such as the “30th Administrative Judiciary Symposium”, “Offense Law Symposium”, and “Urban Transformation Symposium”. He has participated as a speaker in many symposiums, conferences, and panels, conducted various educational activities at the Ankara Bar Association, Eskişehir Bar Association, and the Turkish Bar Association, taught various courses at Ufuk University and Mevlana University, and earned the title of Associate Professor in Tax Law in 2021. AĞAR, who works at Ostim Technical University Faculty of Economics and Administrative Sciences, has published many books and articles in various journals, particularly in the fields of tax law, criminal law, administrative law, and sports law. He is also the Vice Chairman of the Amateur Football Discipline Board (AFDB) of the Turkish Football Federation and the Vice Chairman of the High Advisory Council of the Turkish Industrialists and Businessmen Foundation (TIBF). AĞAR, who speaks English, is married and has two children.