Aslan, Memduh – Neden Vergi Ödüyoruz?

Why We Are Paying Tax?

ÖZ

Verginin neden ödendiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmektedir. Temel olarak vergi devletin asgari zorunlu hizmetlerini finanse etmek için alınmaktadır. Ancak vergi sadece bir finansman aracı değil aynı zamanda bireylerin davranışlarını değiştirerek makro ekonomik sonuçlar elde etmeye yarayan bir politika aracıdır. Türkiye’de vergilerin finansman sağlamak amacıyla alınmasınının Anayasal dayanağı vergi ödevi başlıklı 73. maddedir. Ancak bu madde verginin sosyal amaçları yerine getirmek için istisna ve muafiyet uygulamaları dışında politika aracı olarak kullanılmasına olanak vermez. Bireylerin yurt içindeki kar odaklı davranışları makro ekonomik dengeleri bozup rekabet kurallarını bozabilmektedir. Yurtdışı kaynaklı ticari aktiviteler de bir ekonominin dengelerini bozabilcek nitelik alabilir. Gerek yurt içinde gerekse yurtdışı ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkisini giderebilmek amacıyla uygulanacak politikalarda vergi ve benzeri ek mali yükümlülüklerinin kullanılabilmesinin anayasal dayanağı Piyasaların denetimi ve Dış Ticaretin düzenlenmesi başlıklı 167. maddede yer almaktadır.

Adil uygulanıyor olmak kaydı ile kamu harcamalarının finansmanı amacıyla getirilen vergiler ne kadar çok alınırsa o kadar çok başarılı uygulanmış sayılır. Diğer taraftan belirli bir ekonomik davranış kalıbını değiştirmek için uygulanan politika amaçlı vergilerin başarısı ise ne kadar az alındığı ile ölçülebilir. Kamu harcamalarının finansmanı için mali güç ölçüsü adalet için önemlidir. Ancak, politika amaçlı vergilerde kişiler değil davranışlar ön planda olduğu için objektif olarak uygulanır, ve bu durum mali gücü dikkate almadığı için vergi adaletsizliğine neden olur. Ekonomik koşullardaki bozulmalar, olağanüstü harcacama ihtiyaçları nedeniyle bütçe ihtiyaçları tahsili ve uygulaması nispeten hızlı ve kolay politika amaçlı vergi uygulamaları ile kamu haracamaları finanse edilmeye başlandığında, verginin neden alındığı arkaplanda kalabilir. Gelir dağılımındaki adaletsizlikler ve hedefine ulaşamayan politikalar orta ve uzun vadede daha ciddi sorunlara neden olabilir. Bu bildiri de bu konular ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler:

Why We Are Paying Tax?

ABSRACT

Different opinions are put forward about why the tax is paid. Basically, taxes are collected to finance the state’s minimum mandatory services. However, tax is not only a financing tool but also a policy tool that helps achieve macroeconomic results by changing the behavior of individuals. The constitutional basis for collecting taxes for financing purposes in Turkey is Article 73 titled “Tax Duty”. However, this article does not allow the use of taxes as a policy tool other than applying exceptions and exemptions to fulfill social purposes. Profit-oriented behavior of individuals within the country can disrupt macroeconomic balances and disrupt competition rules. Foreign-based commercial activities can also disrupt the balance of an economy. The constitutional basis for using taxes and similar additional financial obligations in policies to be implemented in order to eliminate the negative effects of both domestic and international economic activities is included in Article 167 titled “Supervision of Markets and Regulation of Foreign Trade”.

Provided that they are applied fairly, the more taxes imposed for the purpose of financing public expenditures are collected, the more successfully they are considered to be implemented. On the other hand, the success of policy-oriented taxes applied to change a certain economic behavior pattern can be measured by how little is collected. The measure of financial power to finance public expenditures is important for justice. However, taxes for policy purposes are applied objectively because behaviors rather than individuals are at the forefront, and this causes tax injustice because it does not take financial power into account. When public expenditures begin to be financed through policy-oriented tax practices, the collection and implementation of budget needs are relatively quick and easy due to deteriorations in economic conditions and extraordinary spending needs, the reason for the tax being levied may remain in the background. Injustices in income distribution and policies that fail to achieve their goals may cause more serious problems in the medium and long term. These issues will be discussed in this paper.

Key Words:


Memduh ASLAN

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat

Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Ankara Maliye Okulu (1993) mezundur, mecburi Hizmetini 4 yıl Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinde farklı birimlerde tamamladı, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesinden (1997) mezun olduktan sonra İzmir Barosunda Avukatlık Stajını Tamamladı (1998), Bağımsız Denetim Şirketlerinde 20’si halka açık olmak üzere yaklaşık 200 sanayici firmanın sermaye piyasası ve vergi mevzuatı uyumluluğu konusunda denetim ve danışmanlık faaliyetini yürüttü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2001) unvanı aldı, 2002 yılından itibaren serbest Avukatlık faaliyetinin yanında akademik çalışmalarına devam etti, 2005 yılında Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği unvanlarını, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsünde Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Rekabet Hukuku ve Enerji Hukuku sertifika programlarını tamamladı, 2012-2021 yıllarında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2022 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesidir. Maliyesi-Mali Hukuk alanında Yüksek Lisans (2001), Doktora (2008) programlarını Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı ve Doçent (2018) unvanını aldı. Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkında eğitim ve hukuk teknolojileri alanında 2 farklı proje yürütmekte ve finansal teknoloji alanında 2 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

EN

Graduated from Ankara School of Finance (1993), completed his compulsory service for 4 years in different departments in the tax offices affiliated to the Ministry of Finance. After graduating from Dokuz Eylul University Faculty of Law (1997), he completed his internship of lawyer at İzmir Bar Association (1998). He carried out audit and consultancy activities in Independent Audit Companies for approximately 200 industrial companies on both capital market and tax legislation compliance. He received the title of Certified Public Accountant (2001). He completed the International Commercial Contracts, Competition Law and Energy Law certificate programs at Ankara University Banking Institute. He is a full-time lecturer at Hasan Kalyoncu University Faculty of Law between 2012-2021 and at Kocaeli University Faculty of Law since 2022. He completed his Master of Art (2001), Doctor of Philosophy (2008) degrees in Finance-Financial Law at Dokuz Eylul University. He was titled as an Associate Professor (2018) by Council of Interuniversity. He carries out 2 different projects in the field of education and legal technologies in Kirikkale University Technopark and has 2 patent applications in the field of financial technology.