ANKARA FORUMU #3
FORUM YÖNETİMİ

Forum Yöneticisi

Prof. Dr. Ahmet AK

Ankara HAcı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

VERGİ MÜKELLEFİ MASASI
Burcu ÖZBOZKURT
Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
Temel AKTAY
Ankara Ticaret Odası Temsilcisi
İDARE MASASI
Yüksel DUMAN
Ankara Vergi Dairesi Başkanı
Havva EKSİLMEZ
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü
YARGI MASASI
Kurtuluş BEYRİBEY
Ankara BİM 4. Vergi Dava Dairesi Başkanı
Dr. Süleyman KAYMAKÇI
Ankara BAM 10. Ceza Dairesi Üyesi
AKADEMİ MASASI
Doç.Dr. Memduh ASLAN
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Serkan AĞAR
Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı