KONGRE
MODERATÖRLER

Moderatör

Prof. Dr. Ahmet AK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Moderatör

Prof. Dr. Celali YILMAZ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Moderatör

Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

Vergisiz Finansman

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Orta Vadeli Programda Vergi Reformunun İzleri

Prof. Dr. İlhami SÖYLER

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ekonomik Eşitsizliklerin Azaltılmasında Maliye Politikasının Rolü

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi

Neden Vergi Ödüyoruz?

Doç. Dr. Memduh ASLAN

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Neden Mükellef Suçlanıyor?

Doç. Dr. Serkan AĞAR

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Araç Tanımlarının Vergilendirmeye Etkisi

Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi İncelemesinde Reform İhtiyacı

Doç. Dr. Zübeyir BAKMAZ

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dijital Pazarlamada Vergi Maliyeti

Dr. Arda SÜAR

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

İthalatta Gözetim Uygulamalarının Mali Yüke Dönüşme Sorunu

Mustafa Kemal BULUT

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı