Akademik Paydaşlar

Üniversiteler

Ankara Bilim Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Eskişehir Anadolu Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Denizli Pamukkale Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi

Akademik Topluluk ve Yayın Kuruluşları

Maliye Okullu Akademisyenler Topluluğu
VergiSiz Dünya
Seagull Publications
International Journal of Tax, Economics and Management
Ankara Forumu Kurumsal Paydaşlar
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Hakimler ve Savcılar Kurulu
Ankara Sanayi Odası
Ankara Ticaret Odası
Ankara Kent Konseyi
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı
Dijital AltınPuan Paydaşları
Stepara Estra
Sarpozan Teknoloji
Baysal Aslan Hukuk
Ağar&Ağar Hukuk