PROGRAM
Açılış Konuşmaları (9:30-10:30)
 • Prof.Dr. Kadir ARICI – Ankara Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Yavuz DEMİRAnkara Bilim Üniversitesi Rektörü- Ankara Forumu Onursal Başkanı
 • Veli SARITOPRAKTürk Sanayici ve İşadamları Vakfı İcra Kurulu Başkanı
 • Halil İbrahim YILMAZ – Ankara Kent Konseyi Başkanı
 • Seyit ARDIÇ – Ankara Sanayi Odası Başkanı
 • Gürsel BARAN – Ankara Ticaret Odası Başkanı
 • Dr. İ. İlhan HATİPOĞLU – Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı
 • Volkan AĞAR- Ticaret Bakan Yardımcısı
Ara (10:30-11:00)
Ankara Forumu (11:00-12:30)

Forum Moderatörü

Prof. Dr. Ahmet AK – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

FORUM KONUŞMACILARI

 • Burcu ÖZBOZKURT – Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi
 • Temel AKTAY- Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
 • Yüksel DUMAN – Ankara Vergi Dairesi Başkanı
 • Havva EKSİLMEZ – Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü
 • Kurtuluş BEYRİBEY- Ankara BİM 4. Vergi Dava Dairesi Başkanı
 • Dr. Süleyman KAYMAKÇI – Ankara BAM 10. Ceza Dairesi Üyesi

BİLDİRİLER

Öğle Arası-NetwORKING (12:30-14:00)
KONGRE OturumU (14:00-15:15)

Oturum Moderatörü

Prof. Dr. Celali YILMAZ – İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

Sertifika Töreni (15:15-15:30)
KONGRE OturumU (15:30-16:30)

Oturum Moderatörü

Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜyümezAnadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

Değerlendirme (16:30-17:00)