Sağbaş, İsa – Ekonomik Eşitsizliklerin Azaltılmasında Maliye Politikasının Rolü

The Role of Fiscal Policy in Reducing Economic Inequalities

ÖZ

Anahtar Kelimeler:

The Role of Fiscal Policy in Reducing Economic Inequalities

ABSRACT

Key Words:


İsa SAĞBAŞ

Prof. Dr. Öğretim Üyesi

Assoc. Prof. Dr., University Member,

TR

EN