Söyler, İlhami – Orta Vadeli Programda Vergi Reformunun İzleri

Traces of Tax Reform in the Medium Term Programme

ÖZ

Anahtar Kelimeler:

Traces of Tax Reform in the Medium Term Programme

ABSRACT

Key Words:


İlhami SÖYLER

Prof. Dr. Öğretim Üyesi

Assoc. Prof. Dr., University Member,

TR

EN