-Üyümez, Mustafa Erkan – Moderatör


Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Prof. Dr., Öğretim Üyesi, Avukat

Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez lisans derecesini 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aldıktan sonra Çorum ve Eskişehir barolarında Avukatlık stajını tamamlamıştır. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Mali Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans derecesini 1998 yılında, doktora derecesini 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalından almış, 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör olmuştur. Anadolu Üniversitesinde lisans ve lisansüstü programlarda vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyumu, vergi sistemi derslerini vermekte, çeşitli idari görevleri de yerine getirmektedir.

EN

Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez was graduated from Istanbul University Faculty of Law in 1994. He accomplished his law internship at Çorum and Eskişehir Bar Associations. He started his academic career as a research assistant at Anatolia University in 1996. He obtained his LLM degree in fiscal law from Anatolia University Social Sciences Institute in 1998, He obtained his PhD in Fiscal Law from Anatolia University Social Sciences Institute in 2004. He became Associate Professor in 2011 and a Professor in 2017. He teaches tax law, tax penal law, tax compliance, Turkish tax system in LLB and LLM programs and serve in various administrative positions in Anatolia University.